цена на електроенергията

Средни месечни цени на електроенергията в (ЕС) от януари 2020 г. до януари 2023 г.

Месечни цени на електроенергията в избрани страни от ЕС 2020-2023 г През 2021 г. цените на електроенергията на едро в […]