Енергетика в турция

Възобновяема енергия в Турция – статистика и факти

Възобновяема енергия в Турция Ландшафтът на Турция е уникално подходящ за язовири, генериращи водноелектрическа енергия. Изграждането на първите хидроцентрали започна […]