Възобновяема енергия в Африка

Инвестициите във възобновяема енергия в Африка се увеличиха силно през последните две десетилетия, но остават сравнително ниски, особено в сравнение с други региони на света. Континентът разполага с изобилие от водни, слънчеви, вятърни, геотермални и биоенергийни ресурси. Независимо от това, настоящият микс за производство на енергия в Африка продължава да разчита на изкопаеми горива, докато възобновяемите източници представляват близо 18 процента от производството на електроенергия. В същото време Африка е един от най-слабо електрифицираните региони в световен мащаб: над половин милиард души нямат достъп до електрическа енергия – брой по-висок от цялото население на САЩ и Германия взети заедно. Възможно ли е възобновяемият потенциал на Африка да промени играта за преодоляване на енергийната бедност и генериране на развитие на континента?

Възобновяемият капацитет нараства

В световен мащаб използването на възобновяема енергия нараства. Чистата енергия е не само по-добра за околната среда, но е и по-евтина, тъй като възобновяемите технологии се превърнаха в евтин източник на енергия. В Африка, по-специално, общият капацитет за възобновяема енергия почти се е удвоил през последното десетилетие, достигайки приблизително 54 гигавата през 2020 г. – за да го поставим в перспектива, един гигават може да захранва 10 милиарда електрически крушки. Възобновяемият капацитет обаче е неравномерен на регионално ниво и е концентриран в няколко водещи държави. Той достига например близо 10 гигавата в Южна Африка, докато в Уганда е 1,2 гигавата. В момента Южна и Източна Африка концентрират най-големия капацитет на континента, около 35 гигавата заедно. Като се имат предвид енергийните проекти в процес на изграждане, тази стойност може да нарасне до 60 мегавата.

Електроенергия, Възобновяема енергия

Слънце, вятър, вода… сила

Водноелектрическата енергия е основният източник на производство на възобновяема енергия в Африка. Дом на някои от най-големите реки и дренажни басейни на Земята, континентът има инсталиран воден капацитет от над 30 гигавата. В някои страни, като Лесото и Демократична република Конго, хидроенергията представлява повече от 90 процента от общото производство на електроенергия. От друга страна, съвременната възобновяема енергия, като слънчева, вятърна и геотермална, има много по-нисък инсталиран капацитет в Африка. Наличието на ресурси обаче не е проблем. Например, оценките за потенциала за възобновяема енергия на сушата на континента разкриват, че слънчевата PV може да генерира приблизително 1,5 милиона терават часа годишно, докато вятърът има потенциал от около 980 000 терават часа годишно.

Богат на ресурси, беден на инвестиции

Ако потенциалът не е пречка за увеличаване на производството на възобновяема енергия в Африка, липсата на инвестиции може да е пречка. Между 2010 г. и 2020 г. във възобновяеми източници на континента са инвестирани 55 милиарда щатски долара, което представлява само 2,4 процента дял от глобалните инвестиции. Увеличаването на инвестиционната стойност обаче е от съществено значение за превръщането на възобновяемите източници в надежден и достъпен източник за населението на Африка и следователно за намаляване на енергийната бедност на континента. Освен това енергийният преход се очаква да играе ключова роля за увеличаване на заетостта. Според оценките строителството, инсталирането и производството на възобновяеми технологии може да създаде почти пет милиона краткосрочни работни места и около 370 000 дългосрочни професии в Африка до 2030 г.

Статията е инспирирана от анализи в https://www.statista.com/

Ако харесахте статията „Възобновяема енергия в Африка – статистика и факти“ вижте още: https://energy-bg.com/новини/

Последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/EnergyBG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.