Така наречения „Трети енергиен пакет“ на ЕС има за цел да развие процесът на либерализация на пазара на електроенергия в Европа, като по този начин монополът да бъде премахнат, и да се създадат свободни пазарни условия в полза на крайния клиент.

Това означава, че клиентите вече могат сами да избират своя доставчик на електроенергия извън добре познатите досега три основни действащи ЕРП-та на територията на България. Разликата в условията, които предлагат доставчиците на регулирания пазар и тези на либерализиран пазар идва от това, че първите дават на потребителите си цени, определени от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране, които не подлежат на обсъждане от страна на потребителя и които могат да претърпят неколкократни промени в рамките само на една календарна година, докато лицензираните търговци, действащи на свободния пазар могат да предложат условия по свободно договорени с призводители и дистрибутори цени, които запазват своята цялост и не се променят в рамките на срока на сключения договор. Това позволява предоговарянето на по-добри условия за бизнеса (скоро и за битовите клиенти) и възможност за избор между различни опции, съобразени с конкретното месечно потребление на клиента.

На свободния пазар клиентите продължават да ползват електропреносната мрежа, която са ползвали и досега, както и да заплащат задължителните такси: достъп и пренос на електроразпределителната мрежа (операторът на електроразпределителната мрежа не може да бъде сменен), задължителнителните такси към НЕК и ЕСО (които се определят от КЕВР), акциз, ДДС и такса „Задължения към обществото“, които се заплащат и на регулиран пазар. Разликата е в цената на потребеното количество електроенергия. Освен свобода на избор, на либерализирания пазар Вие можете да получите още: по-качествено обслужване, персонално отношение, информираност, обратна връзка. Важно е да знаете, че за да бъде легитимен търговецът на свободния пазар на електроенергия, трябва да бъде лицензиран от ДКЕВР за своята дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.