цена на ток

Свободен пазар на електроенергия – РЕЧНИК

 Свободен пазар РЕЧНИК „Балансираща група“ е съвкупността от търговски участници (потребители, производители, търговци), които участват общо на пазара на балансираща […]