потребление на електроенергия

Потребление на първична енергия в световен мащаб през 2021 г., по държави

Световно потребление на първична енергия за 2021 г., по държави Китай е най-големият потребител на първична енергия в света, използвайки […]