Световно потребление на първична енергия за 2021 г., по държави

Китай е най-големият потребител на първична енергия в света, използвайки около 157,65 екзаджаула през 2021 г. Това е много повече, отколкото е консумирано от Съединените щати, които са на второ място. По-голямата част от първичните енергийни горива все още се получават от изкопаеми горива като нефт и въглища.

 

Енергиен микс на Китай

Първичният енергиен микс на Китай се измести от доминиращо използване на въглища към увеличаване на природния газ и възобновяемите източници. От 2009 г. делът на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия е нараснал до 15,9 процента. Като цяло глобалното потребление на първична енергия се е увеличило през последното десетилетие, но се очаква да има най-голям ръст в развиващите се икономики като страните от БРИК – Бразилия, Русия, Индия и Китай.Електроенергия

Какво е първична енергия?

Първичната енергия е енергията, присъща на природните ресурси като суров петрол, въглища и вятър преди по-нататъшна трансформация. Например, суровият нефт може да се преработи във вторични горива, като бензин или дизел, докато вятърът се използва за електричество – което само по себе си е вторичен енергиен източник. Общото първично енергийно снабдяване на дадена страна е мярка за първичните енергийни източници на страната. Междувременно енергията за крайно потребление е енергията, директно консумирана от потребителя, и включва първични горива като природен газ, както и вторични източници като електричество и бензин.

Статията е Публикувана на, 2 март 2023 г в сайта https://www.statista.com/

Освен тази статия „Потребление на първична енергия в световен мащаб през 2021 г., по държави“ намерете още интересни статии: https://energy-bg.com/новини/

Последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/EnergyBG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.